WGS84’DEN ED50 KOORDİNAT SİSTEMİNE DÖNÜŞÜMDE YÜKSEKLİK SORUNU İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM

Internet uzerinde  PUBLIC olarak buldugum ve HOSUMA gittigi icin, Siz degerli okurlarimla paylasiyorum. 

Gercekten guzel bir calisma olmus!

 

WGS84’DEN ED50 KOORDİNAT SİSTEMİNE DÖNÜŞÜMDE
YÜKSEKLİK SORUNU İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM

Download IT Here:  ED50_KOORDİNAT_siSTEMiNE DoNusuMDE_ SA8B_290a7385ed77cc5_ek

Ş. Hakan KUTOĞLU
Tevfik AYAN
Özet
Yüksek presizyon ve uygulama kolaylığı sağlaması nedeniyle, haritacılık sektöründe
yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanılan GPS tekniğiyle elde edilen nokta
koordinatları WGS84 sistemindedir. Bu koordinatların, ülke sisteminin dayalı olduğu
ED50 koordinat sistemine dönüştürülmesi gerekir. Ancak, ülke sisteminden
kaynaklanan yükseklik sorunu, dönüşüm hesabında birtakım varsayımlar yapmayı
zorunlu kılar. Bu çalışmada sözkonusu sorunu aşmak için farklı bir yaklaşım ele
alınacaktır.

KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ VE PAFTA BUL YAZILIMI

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
1822
Nisan 2011, Ankara
KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ VE PAFTA BUL YAZILIMI
Şener DOĞAN 1 , Servet YAPRAK 2 ,

1 Bayındırlık İl Müdürlüğü,Tokat, senerdogan60@hotmail.com.tr

2 GOÜ, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,Harita Müh.Bölümü, Tokat, syaprak@gop.edu.tr
ÖZET

 

INDIR
koordinat_donusumu_ve_pafta_yazilim_c3142202f1d6dae_ek

KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ VE PAFTA BUL YAZILIMI

INDIR_ koordinat_donusumu_ve_pafta_yazilim_c3142202f1d6dae_ek

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
1822
Nisan 2011, Ankara
KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ VE PAFTA BUL YAZILIMI
Şener DOĞAN 1 , Ser vet YAPRAK 2 ,
1 Bayındırlık İl Müdürlüğü,Tokat, senerdogan60@hotmail.com.tr
2 GOÜ, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,Harita Müh.Bölümü, Tokat, syaprak@gop.edu.tr
ÖZET
Koordinatlar, bir noktanın bilinen bir referans sisteminde konumunu tanımlayan büyüklüklerdir.Jeodezik ölçülerin GPS ile
yapılmaya başlaması ve buna bağlı olarak GRS80 datumunun kullanılmaya başlanması ile Kartezyen, Coğrafi ve Sağa Yukarı
koordinat değerlerinin hesaplanması ve birbirine dönüşümü daha bir önem arzetmeye başlamıştır.
Bu çalışmada; Delphi programlama dilinde Kartezyen, Coğrafi ve Sağa Yukarı koordinat değerlerini ED50 ve GRS80 datumunda
birbirine dönüştüren program ile ED50 ve WGS84 datumlarında 1/5001/
100.000 ölçek aralığındaki pafta köşe koordinatlarını,
koordinatı bilinen noktanın hangi paftaya düştüğünü hesaplayan, ilave olarak Sivas ve Tokat il ve ilçelerinin mevzi imar ve kadastro
paftalarının köşe koordinatlarını, bilinen noktanın hangi paftaya düştüğünü hesaplayan programı hazrlanmıştır.
Anahtar Sözcükler : Koordinat, dönüşüm, datum,

yer alti enerji iletim hatlari

Download file Here : yer_alti_enerji_iletim_hatlari_522EE0132.PDF (ADOBE ACROBAT READER FILE)

GİRİŞ ………………………………………………………………………………………………………………….1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 …………………………………………………………………………………….3
1. YER ALTI ENERJİ KABLOLARI ……………………………………………………………………….3
1.1. Enerji Kabloları……………………………………………………………………………………………3
1.1.1. Tanımı …………………………………………………………………………………………………3
1.1.2. Kablo ve İletkenlerin Yapı Elemanları……………………………………………………….4
1.1.3. Kablo Üretim Standartları ……………………………………………………………………….6
1.1.4. Yalıtkan Cinsleri Özellikleri…………………………………………………………………….6
1.1.5. Kablo Sembolleri ve Anlamları (Harmonize Sistemde)…………………………………7
1.1.6. Kablo Damar ve Dış Kılıf Renkleri………………………………………………………….11
1.1.7. Kablo Seçimi Kriterleri …………………………………………………………………………13
1.1.8. Kullanım Yerlerine Göre Çeşitleri, Yapıları, Özellikleri ……………………………..34
1.2. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği …………………………………………………………….42
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….45
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………46
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 …………………………………………………………………………………..48
2. YER ALTI ENERJİ KABLOLARI ÇEKİMİ…………………………………………………………48
2.1. Kabloların Yer Altından Döşenmesinin Nedenleri ……………………………………………48
2.1.1. Yer altı Enerji Hatlarının Üstünlükleri ……………………………………………………..48
2.1.2. Yer Altı Enerji Hatlarının Sakıncaları………………………………………………………49
2.2. Kablo Güzergahı Belirlenmesi………………………………………………………………………49
2.2.1. Şehir Dışında Kablo Güzergahı Belirlenmesi…………………………………………….49
2.2.2. Şehir İçinde Kablo Güzergahı Belirlenmesi ………………………………………………50
2.3. Yer Altı kablolarının Döşenme Yerine Taşınması …………………………………………….50
2.4. Yer Altı Kablolarının Döşeme Yerine Serilmesi ………………………………………………52
2.5. Yer Altı Kablolarının Döşenme Yöntemleri…………………………………………………….54
2.5.1. Yer Altı Kablolarının Toprak İçine Döşenmesi ………………………………………….54
2.5.2. Yer Altı Kablolarının Su Altına Döşenmesi ………………………………………………61
2.5.3. Yer Altı Kablolarının Bina İçine Döşenmesi……………………………………………..72
2.6. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği …………………………………………………………….75
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….76
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………77
ÖĞRENME FAALİYETİ-3 …………………………………………………………………………………..79
3. KABLO BAŞLIKLARI……………………………………………………………………………………..79
3.1. Kablo Başlığı Tanımı ve Görevi ……………………………………………………………………79
3.2. Kablo Başlığı Çeşitleri ve Yapıları ………………………………………………………………..80
3.2.1. Dahili Tip Kablo Başlıkları ……………………………………………………………………80
3.2.2. Harici Tip Kablo Başlıkları ……………………………………………………………………81
3.3. Kablo Başlığı Montajı …………………………………………………………………………………82
3.3.1. Dahili Tip Kablo Başlığı Montajı ……………………………………………………………82
3.3.2. Harici Tip Kablo Başlığı Montajı ……………………………………………………………91
3.4. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği …………………………………………………97
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….98
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………99
ÖĞRENME FAALİYETİ-4 …………………………………………………………………………………101
İÇİNDEKİLER
ii
4. YER ALTI ENERJİ HATTI BAĞLANTILARI……………………………………………………101
4.1. Yer Altı Kabloları Bağlantı Yerleri………………………………………………………………101
4.2. Enerji Hatlarının Etrafındaki Tesislere YaklaşımMesafeleri…………………………….102
4.3. Yer Altı Enerji Kablolarının Bağlantı Yöntemi ………………………………………………104
4.3.1. Yer Altı Kablolarına Pabuç Takılması ……………………………………………………104
4.3.2. Yer Altı Kablo Bağlantılarında Dikkat Edilecek Hususlar………………………….106
4.3.3. YG Yer Altı Kabloları Metal Kılıflarının Topraklanması …………………………..110
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………..113
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………….114
MODÜL DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………..116
CEVAP ANAHTARLARI …………………………………………………………………………………..118
KAYNAKÇA……………………………………………………………………………………………………120

STM32 Timer Example

STM32 Timer Example

The STM32 Timer example program shows how to configure and use the timer TIM1 of STMicroelectronics STM32F103xx microcontroller.

TIM1 is configured to generate an update interrupt every 250 ms. The lit LED moves on every timer tick.

The configuration of the clocks and the timer TIM1 is done using the Configuration Wizard in file STM32_Init.c.

Two Vision targets are available:

Simulator where the program runs in the software simulator.
MCBSTM32 where the program runs from internal Flash located on the microcontroller.

stm32_timer.zip

Posted in STM

STM32L152RB Ultra-low-power ARM Cortex-M3 MCU with 128 Kbytes Flash, 32 MHz CPU, LCD, USB

The ultralow power STM32L15xxx incorporates the connectivity power of the universal serial bus (USB) with the high-performance ARM Cortex™-M3 32-bit RISC core operating at a 32 MHz frequency, a memory protection unit (MPU), high-speed embedded memories (Flash memory up to 128 Kbytes and RAM up to 16 Kbytes), and an extensive range of enhanced I/Os and peripherals connected to two APB buses. All devices offer a 12-bit ADC, 2 DACs and 2 ultralow power comparators, six general-purpose 16-bit timers and two basic timers, which can be used as time bases. Moreover, the STM32L15xxx devices contain standard and advanced communication interfaces: up to two I2Cs and SPIs, three USARTs and a USB. They also include a real-time clock and a set of backup registers that remain powered in Standby mode. Finally, the integrated LCD controller has a built-in LCD voltage generator that allows you to drive up to 8 multiplexed LCDs with contrast independent of the supply voltage.

The ultralow power STM32L15xxx operates from a 1.8 to 3.6 V power supply (down to 1.65 V at power down) with BOR and from a 1.65 to 3.6 V power supply without BOR option. It is available in the -40 to +85 °C temperature range. A comprehensive set of power-saving modes allows the design of low-power applications.

Operating conditions
Operating power supply range: 1.65 V to 3.6 V (without BOR) or 1.8 V to 3.6 V (with BOR option)
Temperature range: –40 to 85 °C
Low power features
4 modes: Sleep, Low-power run (9 μA at 32 kHz), Low-power sleep (4.4 μA),Stop with RTC (1.45 μA), Stop (570 nA), Standby (300 nA)
Dynamic core voltage scaling down to 233 μA/MHz
Ultralow leakage per I/O: 50 nA
Fast wakeup from Stop: 8 μs
Three wakeup pins
Core: ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU
32 MHz maximum frequency,33.3 DMIPS peak (Dhrystone 2.1)
Memory protection unit
Reset and supply management
Low power, ultrasafe BOR (brownout reset) with 5 selectable thresholds
Ultralow power POR/PDR
Programmable voltage detector (PVD)
Clock management
1 to 24 MHz crystal oscillator
32 kHz oscillator for RTC with calibration
Internal 16 MHz factory-trimmed RC
Internal 37 kHz low consumption RC
Internal multispeed low power RC, 65 kHz to 4.2 MHz with consumption down to 1.5 μA
PLL for CPU clock and USB (48 MHz)
Low power calendar RTC
Alarm, periodic wakeup from Stop/Standby
Memories
Up to 128 Kbyte of Flash memory with ECC
4 Kbyte of data EEPROM with ECC
Up to 16 Kbyte of RAM
Up to 83 fast I/Os (73 of which are 5 V-tolerant) all mappable on 16 external interrupt vectors
Development support
Serial wire debug, JTAG and trace
DMA: 7-channel DMA controller, supporting timers, ADC, SPIs, I2Cs and USARTs
LCD 8 × 40 or 4 × 44 with step-up converter
12-bit ADC up to 1 Msps/24 channels
Temperature sensor and internal voltage reference
Operates down to 1.8 V
2 × 12-bit DACs with output buffers
2 ultralow power comparators
Window mode and wakeup capability
10 timers:
6 × 16-bit general-purpose timers, each with up to 4 IC/OC/PWM channels
2 × 16-bit basic timers
2 × watchdog timers (independent and window)
Up to 8 communication interfaces
Up to 2 × I2C interfaces (SMBus/PMBus)
Up to 3 × USARTs (ISO 7816 interface, LIN, IrDA capability, modem control)
Up to 2 × SPIs (16 Mbit/s)
USB 2.0 full speed interface
CRC calculation unit, 96-bit unique ID