KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ VE PAFTA BUL YAZILIMI

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
1822
Nisan 2011, Ankara
KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ VE PAFTA BUL YAZILIMI
Şener DOĞAN 1 , Servet YAPRAK 2 ,

1 Bayındırlık İl Müdürlüğü,Tokat, senerdogan60@hotmail.com.tr

2 GOÜ, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,Harita Müh.Bölümü, Tokat, syaprak@gop.edu.tr
ÖZET

 

INDIR
koordinat_donusumu_ve_pafta_yazilim_c3142202f1d6dae_ek