yer alti enerji iletim hatlari

Download file Here : yer_alti_enerji_iletim_hatlari_522EE0132.PDF (ADOBE ACROBAT READER FILE)

GİRİŞ ………………………………………………………………………………………………………………….1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 …………………………………………………………………………………….3
1. YER ALTI ENERJİ KABLOLARI ……………………………………………………………………….3
1.1. Enerji Kabloları……………………………………………………………………………………………3
1.1.1. Tanımı …………………………………………………………………………………………………3
1.1.2. Kablo ve İletkenlerin Yapı Elemanları……………………………………………………….4
1.1.3. Kablo Üretim Standartları ……………………………………………………………………….6
1.1.4. Yalıtkan Cinsleri Özellikleri…………………………………………………………………….6
1.1.5. Kablo Sembolleri ve Anlamları (Harmonize Sistemde)…………………………………7
1.1.6. Kablo Damar ve Dış Kılıf Renkleri………………………………………………………….11
1.1.7. Kablo Seçimi Kriterleri …………………………………………………………………………13
1.1.8. Kullanım Yerlerine Göre Çeşitleri, Yapıları, Özellikleri ……………………………..34
1.2. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği …………………………………………………………….42
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….45
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………46
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 …………………………………………………………………………………..48
2. YER ALTI ENERJİ KABLOLARI ÇEKİMİ…………………………………………………………48
2.1. Kabloların Yer Altından Döşenmesinin Nedenleri ……………………………………………48
2.1.1. Yer altı Enerji Hatlarının Üstünlükleri ……………………………………………………..48
2.1.2. Yer Altı Enerji Hatlarının Sakıncaları………………………………………………………49
2.2. Kablo Güzergahı Belirlenmesi………………………………………………………………………49
2.2.1. Şehir Dışında Kablo Güzergahı Belirlenmesi…………………………………………….49
2.2.2. Şehir İçinde Kablo Güzergahı Belirlenmesi ………………………………………………50
2.3. Yer Altı kablolarının Döşenme Yerine Taşınması …………………………………………….50
2.4. Yer Altı Kablolarının Döşeme Yerine Serilmesi ………………………………………………52
2.5. Yer Altı Kablolarının Döşenme Yöntemleri…………………………………………………….54
2.5.1. Yer Altı Kablolarının Toprak İçine Döşenmesi ………………………………………….54
2.5.2. Yer Altı Kablolarının Su Altına Döşenmesi ………………………………………………61
2.5.3. Yer Altı Kablolarının Bina İçine Döşenmesi……………………………………………..72
2.6. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği …………………………………………………………….75
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….76
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………77
ÖĞRENME FAALİYETİ-3 …………………………………………………………………………………..79
3. KABLO BAŞLIKLARI……………………………………………………………………………………..79
3.1. Kablo Başlığı Tanımı ve Görevi ……………………………………………………………………79
3.2. Kablo Başlığı Çeşitleri ve Yapıları ………………………………………………………………..80
3.2.1. Dahili Tip Kablo Başlıkları ……………………………………………………………………80
3.2.2. Harici Tip Kablo Başlıkları ……………………………………………………………………81
3.3. Kablo Başlığı Montajı …………………………………………………………………………………82
3.3.1. Dahili Tip Kablo Başlığı Montajı ……………………………………………………………82
3.3.2. Harici Tip Kablo Başlığı Montajı ……………………………………………………………91
3.4. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği …………………………………………………97
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….98
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME………………………………………………………………………99
ÖĞRENME FAALİYETİ-4 …………………………………………………………………………………101
İÇİNDEKİLER
ii
4. YER ALTI ENERJİ HATTI BAĞLANTILARI……………………………………………………101
4.1. Yer Altı Kabloları Bağlantı Yerleri………………………………………………………………101
4.2. Enerji Hatlarının Etrafındaki Tesislere YaklaşımMesafeleri…………………………….102
4.3. Yer Altı Enerji Kablolarının Bağlantı Yöntemi ………………………………………………104
4.3.1. Yer Altı Kablolarına Pabuç Takılması ……………………………………………………104
4.3.2. Yer Altı Kablo Bağlantılarında Dikkat Edilecek Hususlar………………………….106
4.3.3. YG Yer Altı Kabloları Metal Kılıflarının Topraklanması …………………………..110
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………..113
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………….114
MODÜL DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………..116
CEVAP ANAHTARLARI …………………………………………………………………………………..118
KAYNAKÇA……………………………………………………………………………………………………120